Operativni sistemi 1

 

 

Početna

Predavanja

Vežbe

Rokovi

Kolokvijumi

Projektni zadatak

OS početna strana

Materijali za predavanja od februara 2021.

Deo I - Uvod u operativne sisteme
Deo II - Upravljanje memorijom
Deo III - Upravljanje procesima
Deo IV - Ulazno-izlazni podsistem
Deo V - Fajl sistem

OS1 plan predavanja i vezbi 2022/2023.

Stari materijali

Predavanja 2019/2020.
OS1 plan predavanja i vezbi 2019/2020.