Operativni Sistemi 1

 

 

Početna

Predavanja

Vežbe

Rokovi

Kolokvijumi

Projektni zadatak

OS Početna Strana

Predavanja

Materijali sa predavanja 2019/2020

Plan predavanja i vežbi 2019/2020

Planovi za narednu školsku godinu

Za sledeću školsku godinu, odnosno za proleće 2021. godine, u pripremi je reforma predmeta. Kompletni materijali za predavanja su u potpunosti gotovi i preporučuje se njihovo korišćenje već sada, iako će tekuća, 2019/2020. školska godina biti završena po starom, tekućem planu i programu, bez izmena.

Deo I - Uvod u operativne sisteme
Deo II - Upravljanje memorijom
Deo III - Upravljanje procesima
Deo IV - Ulazno-izlazni podsistem
Deo V - Fajl sistem