Operativni sistemi 1

 

 

Početna

Predavanja

Vebe

Rokovi

Kolokvijumi

Projektni zadatak

Pravilnik kursa

OS početna strana

(05.04.2023.): Tekst projektnog zadatka za kolsku 2022/2023. godinu moete pogledati ovde .

(22.02.2023.): Način organizacije nastave u kolskoj 2022/2023. godini, kao i raspored predavanja i vebi, moete pogledati ovde .

(22.02.2023.): Svim studentima elimo srećan početak novog semestra! Nastava na ovom predmetu u kolskoj 2022/2023. godini odravaće se uivo u učionicama. Studenti se mogu priključiti timu na platformi MS Teams preko sledećeg linka. Kod za pristup je 93byam8.

(15.12.2020.): Objavljen je nov udbenik Dragan Milicev, "Osnovi operativnih sistema", Mikro knjiga, decembar 2020. godine.Literatura:
Udbenik: Dragan Milicev, "Osnovi operativnih sistema" Mikro knjiga, decembar 2020. godine , Errata
Koristan pomoćni materijal:
D.Milicev, B. Furlan,"Programiranje u realnom vremenu: skripta sa praktikumom i resenim zadacima", Elektrotehnicki fakultet u Beogradu, 2011.