Operativni sistemi 2

 

 

Početna

Predavanja

Vežbe

Rokovi

Kolokvijumi

Projektni zadatak

Studentski radovi

OS početna strana

Novo(02.10.2022.): Obaveštenje o nacinu izvodjenja predmeta ”Operativni sistemi 2” u školskoj 2022/2023. godini.

Nastava, predispitne i ispitne obaveze na predmetu ”Operativni sistemi 2” u školskoj 2022/2023. godini izvodice se po redovnom režimu, uživo u ucionicama, prema rasporedu datom na studenstkim servisima.

Snimci predavanja i vežbi su dostupni preko MS Teams-a ovde . Kod za pristup je 4vchua1

Mejling liste bice aktivirane nakon završetka izbora predmeta.Pravilnik predmeta OS2 je isti kao i pravilnik predmeta OS1.

Adresa liste: IR Smer - 13e113os2@lists.etf.rs SI Smer - 13s113os2@lists.etf.rs